HalloSiri 发表于 2021-10-10 16:31:26

【公告】关于“新注册账号”登录论坛的措施及其他更新

亲爱的鱼粉:

                近期我们观察到有许多新注册账号(俗称:广告君)不停的注册论坛账号影响了论坛日常的秩序,特此,为了更好的维护论坛,不影响论坛的日常运营,我们将开启以下保护机制:

                        1.新注册账号即日起都是需要官方团队审核通过后才可以正常浏览本论坛,否则将直接删除账号处理。账号审核期一般24小时。
                         2 .从即日起,每天0:00-08:00期间内不允许发帖(管理组除外)
                         3.用户组-新生 和 用户组-初遇 和 用户组-成长 将强制开启防灌水验证码机制(后期视情况决定是否取消)请大家互相监督,共同维护论坛的秩序,打造一个绿色、安全、健康的环境。


鱼跃鲸门官方团队
2021年10月10日

页: [1]
查看完整版本: 【公告】关于“新注册账号”登录论坛的措施及其他更新